Liên quan đến việc nữ đại gia thủy sản đi chữa bệnh trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, bà Hiền phải có bệnh án và cơ quan thẩm quyền hai nước xác nhận. Ngược lại, cơ quan chức năng sẽ mời bà Diệu Hiền về nước.