Vốn pháp định

1. Định nghĩa vốn pháp định =>

Vốn pháp định là vốn luật quy định, khi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu hoặc doanh nghiệp muốn bổ sung đăng ký kinh doanh cần đáp ứng đủ điều kiện đó mới được cấp đăng ký kinh doanh, hoặc doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện đó mới được cấp giấy phép kinh doanh

- Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định, mà nó được xem là có thể thực hiện được dự án khi thành lập công ty.

- Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

2. Đặc điểm pháp lý =>

- Chỉ một số ngành nghề kinh doanh mà việc kinh doanh ảnh hưởng tới tài chính, tiền tệ, hoặc nhằm bảo về lợi ích của người thứ 3 ví dụ như: kinh doanh tài chính, ngân hàng, bất động sản, đòi nợ … thì pháp luật mới yêu cầu có vốn pháp định.

- Vốn pháp định luôn nhỏ hơn hoặc bằng vốn điều lệ của doanh nghiệp.

- Vốn pháp định có nhiều mức khác nhu tùy từng ngành nghề kinh doanh, ví dụ như kinh doanh bất động sản 6 tỷ, dịch vụ bảo vệ 2 tỷ …

- Thời điểm yêu cầu chứng minh vốn pháp định phụ thuộc vào từng ngành nghề kinh doanh cụ thể. Có thể là trước khi đăng ký kinh doanh cũng có thể là sau khi đăng ký kinh doanh.

3. Chứng minh vốn pháp định =>

- Có 5 loại yêu cầu về vốn pháp định

1. Yêu cầu đối với doanh nghiệp đi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

2. Yêu cầu đối với doanh nghiệp đã hoạt động có ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định thì phải bổ sung xác nhận về vốn pháp định.

3. Yêu cầu đối với doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định.

4. Yêu cầu đối với doanh nghiệp sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thì lúc này yêu cầu phải có văn bản xác nhận vốn pháp định ví dụ như: Kinh doanh hàng không, hay dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài…

5. Yêu cầu trước khi đăng ký kinh doanh, đối với ngành nghề phải xin giấy phép con trước khi đăng ký kinh doanh: Ví dụ sản xuất phim.

- Việc chứng minh vốn pháp định được thực hiện bằng các cách sau:

1. Đối với trường hợp doanh nghiệp thành lập mới:

- Nếu số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại ViệtNamvề số tiền ký quỹ của các thành viên sang lập

-  Nếu số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở ViệtNamvề kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

2. Đối với doanh nghiệp đã hoạt động.

Phải có báo cáo tài chính của doanh nghiệp có xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập.

4. Ý nghĩa của vốn pháp định =>

- Việc một số ngành nghề quy định mức vốn pháp  định là nhằm bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng và chủ nợ của các doanh nghiệp hoạt  động trong các ngành nghề đó.

- Một ý nghĩa nữa đối với việc quy định cần vốn pháp định là các ngành nghề mà doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, sự đổ vỡ của doanh nghiệp có thể ảnh hưởng tới tài chính của nhóm tập thể, hay tài chính quốc gia, bất động sản cộng đồng, ví dụ như ngân hàng, công ty kinh doanh bất động sản. Vậy nên pháp luật muốn nhấn mạnh một điều là người vào kinh doanh lĩnh vực đó phải có một khoản tài sản nhất định mới được kinh doanh, nhằm ổn định thị trường.

Nếu bạn đang tìm thủ tục thành lập công ty thì đây chính là thông tin rất hữu ích cho bạn!!

———————————————————————————————————————————

Nếu bạn đang tìm dịch vụ thành lập công ty đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi theo qua hotline 0977.999.078 để được tư vấn tận nơi!!

Các dịch vụ liên quan:

Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty TNHH

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ kế toán

- Dịch vụ giấy phép