Vốn điều lệ

Khi thành bạn muốn thành lập công ty thì vốn là yếu tố quan trọng nhất mà bạn cần quan tâm. Vốn của công ty có nhiều loại khác nhau trong đó vốn điều lệ đóng một vai trò đặc biệt. Vậy bạn nên tìm hiểu xem vốn điều lệ công ty là gì? Và ý nghĩa của nó như thế nào? Nghĩa vụ của mình đối với vốn đó ra sao?

Sau đây là những vấn đề bạn cần quan tâm về vốn điều lệ công ty.

1. Định nghĩa vốn điều lệ

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

Tài sản góp vốn có thể là do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

2. Đặc điểm pháp lý.

- Vốn điều lệ  hiện không có định mức tối thiểu, trừ một số ngành ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định thì vốn điều lệ phải lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định.

- Tài sản dùng để góp vốn điều lệ bao gồm: tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty

- Tỷ lệ góp và số vốn do các nhà đầu tư tự quyết định lấy tùy theo năng lực thực tế cũng như quy mô ngành nghề kinh doanh của công ty.

- Hiện nay chưa có một cơ quan nào xác định số vốn điều lệ thực tế khi các nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp.  Khi đăng ký kinh doanh nhà đầu tư tự đăng ký số vốn điều lệ.

3. Ai là người có quyền góp vốn điều lệ?

Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tổ chức, cá nhân được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ những trường hợp sau đây:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
- Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

4. Ý nghĩa của vốn điều lệ =>

- Hiện nay chưa có một cơ quan nào xác định số vốn điều lệ thực tế khi các nhà đầu tư  thành lập doanh nghiệp.  nên có thể nói vốn điều lệ không có ý nghĩa nhiều trong việc đảm bảo khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ của mình. Nhưng nếu vốn điều lệ theo đăng ký của bạn quá thấp thì khó lòng thể hiện được sự lớn mạnh về tài chính của doanh nghiệp bạn cho đối tác thấy để có niềm tin vào doanh nghiệp bạn cho nên việc thể hiện năng lực tài chính rất quan trọng trong các cuộc đấu thầu.

- Là sự cam kết mức trách nhiệm vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác;

- Là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;

- Là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn.

- Là cơ sở để xác định nghĩa vụ của thành viên góp vốn đối với các nghĩa vụ tài chính mà công ty phải chịu.

Nếu bạn đang tìm thủ tục thành lập công ty thì đây chính là thông tin rất hữu ích cho bạn!!

———————————————————————————————————————————

Nếu bạn đang tìm dịch vụ thành lập công ty đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi theo qua hotline 0977.999.078 để được tư vấn tận nơi!!

Các dịch vụ liên quan:

Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty TNHH

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ giấy phép