Theo đề án mới, VNPT sẽ sáp nhập MobiFone – Vinaphone thành Tổng công ty thông tin di động VNPT (VNPT-Mobile). Tập đoàn này đề nghị, sau năm 2015 mới cổ phần toàn bộ VNPT cùng các công ty chủ lực.

Với lý do cần ổn định, đủ ngân sách cho quá trình đổi mới và
đảm bảo lợi ích của người lao động, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
(VNPT) đề nghị Thủ tướng không cổ phần hóa MobiFobe đến năm 2015.

Theo đề án tái cấu trúc vừa trình Bộ Thông tin và Truyền
thông, VNPT cho biết, 5 năm qua, Công ty thông tin di động VMS – MobiFone đóng
góp khoảng 40% doanh thu, trên 60% tổng lợi nhuận của tập đoàn. Do vậy, VNPT đề
nghị Chính phủ không cổ phần hóa MobiFone để tạo điều kiện hoạt động của VNPT
được ổn định, đủ nguồn lực cần thiết cho quá trình đổi mới, đảm bảo lợi ích của
Nhà nước, VNPT và người lao động.

Tháng 6/2011, VNPT đã đề xuất 3 phương án là sáp nhập
VinaPhone và MobiFone, cổ phần hóa một trong hai mạng di động trên hoặc cổ phần
hóa toàn bộ VNPT. Còn trong đề án tái cơ cấu mới, VNPT đề nghị không cổ phần
hóa MobiFone dù điều này đã được Thủ tướng phê duyệt trước đó.

Theo đề án mới, VNPT sẽ sáp nhập MobiFone – Vinaphone thành
Tổng công ty thông tin di động VNPT (VNPT-Mobile). Tập đoàn này đề nghị, sau
năm 2015 mới cổ phần toàn bộ VNPT cùng các công ty chủ lực.

Hiện tại, phương án sáp nhập MobiFone vào VinaPhone của VNPT
đang vướng Luật cạnh tranh và dự thảo quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia
đến năm 2020. Theo Luật Cạnh tranh, các doanh nghiệp không được thực hiện tập
trung kinh tế nếu thị phần kết hợp chiếm trên 50%. Trong khi đó, Sách Trắng
Công nghệ thông tin năm 2011 cho thấy: Viettel chiếm 36,72% thị phần; MobiFone
chiếm 29,11%; VinaPhone chiếm 28,71% thị phần; các doanh nghiệp còn lại chỉ
chiếm hơn 5% thị phần. Nếu sáp nhập MobiFone – Vinaphone, thị phần của công ty
mới là gần 60%

Còn với quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm
2020, để phát triển bền vững và hiệu quả, mỗi thị trường viễn thông quan trọng
như di động, Internet băng rộng… phải có ít nhất 3 doanh nghiệp có thị phần
tương đồng để tạo thành thế chân vạc, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh.

Tháng 4/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định hướng dẫn thi
hành Luật Viễn thông. Theo đó, một tổ chức, cá nhân đã sở hữu trên 20% vốn điều
lệ hoặc cổ phần trong một doanh nghiệp viễn thông sẽ không được sở hữu trên 20%
vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp viễn thông khác cùng kinh doanh trong
một thị trường dịch vụ. Cũng vì thế, VNPT không được phép đồng sở hữu 100% hai
mạng di động MobiFone và VinaPhone .

Theo Xuân Ngọc
VnExpress