Viết đơn khởi Kiện

Luật Phạm Duy tự hào đã cung cấp hàng ngàn dịch vụ viết đơn khởi kiện cho hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước.

 

 

 

Nội dung Dịch vụ viết Đơn khởi kiện tại Luật Phạm Duy.

- Tư vấn về trình tự thủ tục khởi kiện.

- Tư vấn về nội dung pháp lý, đề xuất phương án tốt nhất cho khách hàng.

- Tư vấn, cho khách hàng chuẩn bị tài liệu khởi kiện.

- Tư vấn về yêu cầu khởi kiện

- Tư vấn về chủ thể khởi kiện

- Tư vấn Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ kiện.

- Viết đơn khởi kiện cho khách hàng

Dịch vụ viết đơn khởi kiện tại Luật Phạm Duy có giá từ 300 – 5.000.000 VNĐ tùy theo tính chất từng vụ việc.

Các dịch vụ khác:

 Giải quyết tranh chấp kinh tế

Tư vấn lý hôn

Tư vấn pháp luật dân sự

Tư vấn hợp đồng

Thành lập công ty

Thành lập doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh

Thành lập công tycổ phần

Thành lập chi nhánh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ kế toán