(DĐDN) – Sáng 14/3 tại Hà Nội, VCCI đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội làng nghề Việt Nam về chương trình: “Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Hiệp hội làng nghề Việt Nam ứng dụng thương mại điện tử phục vụ xuất khẩu”.