Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng

Luật Phạm Duy là đơn vị chuyên Tư vấn, soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng. Hợp đồng chuyển nhượng là một thỏa thuận bằng văn bản theo đó các bên chuyển giao quyền sở hữu đối tượng của hợp đồng theo một trình tự thủ tục luật Luật định

Với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, việc mua bán chuyển nhượng, tài sản, quyền sở hữu tài sản, ngày càng nhiều và diễn ra ở mọi mặt của đời sống kinh tế. Để đảm bảo tính pháp lý của mối quan hệ pháp luật này, giúp các bên trong quá trình thực hiện hoạt động chuyện nhượng, nhận chuyển nhượng của mình chúng tôi xin cung cấp dịch vụ pháp lý Tư vấn, soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng:
Các dịch vụ Luật Phạm Duy cung cấp trong lĩnh vực hợp đồng chuyển nhượng:

- Chuẩn bị tài liệu, cơ sở pháp lý liên quan đến hợp đồng;
- Đại diện khách hàng soạn thảo hợp đồng trên cơ sở quyền và lợi ích tương xứng giữa các bên;

- Tư vấn quy định của pháp luật hiện hành về đối tượng chuyển nhượng của khách hàng;
- Tư vấn về hình thức hợp đồng và tính chất hợp đồng.

- Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của khách hàng và theo qui định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;

- Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến nội dung hợp đồng của khach hàng;

- Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng khách hàng;

- Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của khách hàng từ đó đưa ra giải pháp tư vấn đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp và lợi ích của các bên trong hợp đồng;

- Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác gắn liền với  như đăng ký, chuyển nhượng, sang tên biến động về đất gắn liền;

Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng gọi: Hotline: 0977.999.078 để được tư vấn miễn phí nhanh nhất!