Ông Phạm Doãn Sơn đang là ứng viên Tổng giám đốc của LienVietPostBank.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) mới đây ra nghị quyết chấp thuận đơn xin từ chức Tổng giám đốc của ông Lê Hồng Phong và chỉ định Ông Đoàn Văn Thắng, Phó Tổng Giám đốc, là người tạm thời điều hành hoạt động thường xuyên của Ngân hàng kể từ ngày 27/03/2012 đến ngày Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm.

Trước đó, vào ngày 19/3, HĐQT ngân hàng này cũng đã có công văn gửi Cổ đông về việc đề cử bầu bổ sung ông Lê Hồng Phong vào thành viên HĐQT.

Trong đơn từ nhiệm, ông Phong cho biết, việc phân công công tác mới phù hợp với năng lực của ông hơn, và qua đó, có thể giúp ông phát huy được tốt các thế mạnh của bản thân.

Nghị quyết của LienVietPostBank cũng nêu rõ sẽ bổ nhiệm ông Phạm Doãn Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sau khi hoàn tất các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát và được Đại hội cổ đông cùng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Sơn sinh năm 1967 được đề cử giữ chức Tổng giám đốc do đã có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và “đạt được nhiều thành tích xuất sắc” – theo LienVietPostBank.

Trong giai đoạn từ năm 2008, thời điểm thành lập ngân hàng, ông Sơn đã đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát. Trước khi đầu quân cho LienVietPostBank, thì ông Sơn đã từng giữ chức Trưởng phòng thuộc Kiểm toán Doanh nghiệp Nhà nước – Kiểm toán Nhà nước.

Mai Chi