Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu phế liệu

Nhằm hướng tới lợi ích lâu dài, và hợp pháp cho cộng đồng Luật Phạm Duy cung cấp thủ tục xin giấy phép nhập khẩu phế liệu tới toàn thể quý khách hàng.

1. Trình tự thực hiện thủ tục xin cấp phép nhập khẩu phế liệu:

Bước 1: Doanh nghiệp xin giấy phép nhập khẩu phế liệu soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ. Trường hợp bộ hồ sơ không đạt yêu cầu, Chi cục Bảo vệ Môi trường có thông báo bằng văn bản yêu cầu các đơn vị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Chi cục Bảo vệ Môi trường tham mưu trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tiến hành kiểm tra thực tế.

  • Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép nhập khẩu phế liệu, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho đơn vị biết lý do không thể cấp phép.
  • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giấy phép nhập khẩu phế liệu, Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép theo đúng quy định.

Bước 4: Các đơn vị đến Chi cục Bảo vệ môi trường để nhận Hồ sơ theo thời gian ghi trên Phiếu hẹn.

2.Điều kiện được nhập khẩu phế liệu:

- Thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tại chỗ phải có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thương nhân nhập khẩu uỷ thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu phải có hợp đồng nhập khẩu uỷ thác ký với thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tại chỗ có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế phải: Có kho bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về môi trường theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường thuộc chủ sở hữu hoặc thuê dài hạn từ 01 năm trở lên và phải bán hết phế liệu nhập khẩu sau 03 tháng kể từ ngày phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu Việt Nam.

3. Hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu phế liệu bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (theo mẫu).

- Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Phiếu xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của thương nhân trực tiếp sản xuất sử dụng phế liệu về kho bãi chứa phế liệu.

- Bản sao Báo cáo giám sát môi trường đợt gần nhất, nhưng không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy xác nhận (đối với thương nhân sản xuất) hoặc Bản sao các Hợp đồng bán phế liệu của kỳ nhập khẩu trước (đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu để phân phối).

* Trường hợp thương nhân có các cơ sở sản xuất và kho bãi chứa phế liệu ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu cho từng cơ sở, kho bãi ở từng tỉnh, thành phố.

Trên đây là trình tự thủ tục xin giấy phép nhập khẩu phế liệu cơ bản, nếu quý khách có nhu cầu tìm hiểu rõ hơn thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Nếu bạn cần một dịch vụ chuyên nghiệp để thay bạn thực hiện thủ tụ nêu trên hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 0977.999.078 để được hỗ trợ nhanh nhất.