Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

1. Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở VHTTDL hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng tục du lịch để xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp không  đủ tiêu chuẩn  để đề nghị cấp giấy phép thì Sở

VHTTDL thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;

2. Hồ sơ xin cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế gồm:

-  Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (Theo mẫu);

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh;

- Phương án kinh doanh lữ hành (Theo mẫu);

- Chương trình du lịch cho khách quốc tế (Theo mẫu);

- Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành (Theo mẫu);

- Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp  đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;

- Bản sao giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành – 250 triệu đồng.

3. Số lượng hồ sơ: 

- Doanh nghiệp nộp 02 bộ hồ sơ:

  • 01 bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 01 bộ gửi Tổng cục Du lịch

4. Thời hạn giải quyết:

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi vănbản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh  nghiệp.

5. Thẩm quyền giải quyết thủ tục

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 6. Căn cứ pháp lý

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14.06.2005.

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ.

- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008.

- Thông tư số 107/2002/TT-BTC ngày 02/12/2002 của Bộ Tài Chính.

Nếu bạn đang tìm thủ tục thành lập công ty kinh doanh lữ hành thì đây chính là thông tin rất hữu ích cho bạn!!

—————————————————————————————————————————

Nếu bạn đang tìm dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0977.999.078 để được tư vấn tận nơi!!

Các dịch vụ liên quan:

Xin giấy phép xây dựng

Dịch vụ xin giấy phép

Xin giấy phép nhập khẩu 

Bạn có muốn xem thêm

=>Thành lập công ty