Thủ tục xin giấy phép kinh doanh hóa chất

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hoạt động kinh doanh hóa chất được chia làm hai loại. Kinh doanh hóa chất không có điều kiện và kinh doanh các hóa chất có điều kiện.

Luật Phạm Duy xin tham khảo về thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất như sau:

1. Trình tự thực hiện:

- Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh hóa chất.

- Nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công Thương  hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử.

- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời.

- Đến  ngày  hẹn  trong  phiếu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời  của Sở Công thương.

2. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;

- Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;

- Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn (theo mẫu);

- Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;

- Bản kê khai địa điểm kinh doanh (nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định và được cấp chung một Giấy chứng nhận);

- Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.

- Bản kê khai nhân sự (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất hoặc bằng đại học chuyên ngành kinh tế kỹ thuật của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở kinh doanh hóa chất;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Thời hạn giải quyết: (15 – 20) ngày làm việc theo quy định của từng địa phương.

4. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 ;

- Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006;

- NĐ 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Hóa chất ;

- TT 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất./.

Nếu bạn đang tìm dịch vụ tư vấn xin giấy phép kinh doanh hóa chất thì đây chính là thông tin rất hữu ích cho bạn!!

—————————————————————————————————————————

Nếu bạn đang tìm dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu hóa chất đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0977.999.078 để được tư vấn tận nơi!!

Các dịch vụ liên quan:

Thành lập doanh nghiệp

Thành lập công ty

Đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ kế toán