Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Là một đơn vị tư vấn dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp. Luật Phạm Duy xin đưa ra cho người đọc tham khảo thủ tục thành lập công ty cổ phần như sau:

- Người thành lập công ty cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần tại Sở kế hoạch và đầu tư là năm ngày làm việc, (Bảy ngày làm việc đối với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Hồ sơ, trình tự, thủ tục, điều kiện và nội dung đăng ký kinh doanh, đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào ViệtNam được thực hiện theo quy định của pháp Luật doanh nghiệp và pháp luật về đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Dự thảo Điều lệ công ty.

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:

- Đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân thì phải có thêm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Giấy ủy quyền nếu người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Cách dịch vụ doanh nghiệp đi kèm:

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Thành lập công ty TNHH một thành viên

Thành lập chi nhánh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ sở hữu trí tuệ

Dịch vụ giấy phép

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

Nhận giải quyết hồ sơ khó! Hồ sơ nhanh

Có nhân viên tư vấn tận nơi!