Luật Phạm Duy Là một đơn vị tư vấn pháp luật uy tín hàng đầu Việt Nam, chúng tôi luôn hoàn thiện mình để phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi đã ra đời Wbsite chuyên nghiệp thanhlapdoanhnghiepvn.net. Ở đây bạn có thể tìm hiểu mọi thủ tục, hồ sơ cần thiết của doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp miễn phí các loại hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp …..

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thanh lập công ty TNHH 1 TV do tổ chức làm chủ sở hữu

Đăng ký thanh lập công ty TNHH 1 TV do cá nhân làm chủ sở hữu

Đăng ký thành lập công ty TNHH 2 TV trở lên

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 1 TV

Thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp Công ty TNHH 2 TV trở lên

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chia công ty

Hợp nhất công ty

Sáp nhập công ty

Tách công ty

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Đăng ký hoạt động Chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh Công ty TNHH một thành viên

Đăng ký hoạt động Chi nhánh, VPĐD, Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký hoạt động Chi nhánh, VPĐD, Địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần

THAY ĐỔI ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty cổ phần

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty cổ phần