Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm

Nhằm hướng tới lợi ích hợp pháp cho cộng đồng, Luật Phạm Duy xin cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục công bố chất lượng sản phẩm.

1. Trình tự thực hiện thủ tục công bố chất lượng sản phẩm.

- Chuẩn bị hồ sơ xin công bố chất lượng sản phẩm đầy đủ theo quy định.

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi Cục đo lường chất lượng hoặc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng và lấy giấy Biên nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc sở văn hóa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố chất lượng sản phẩm nếu không cấp phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp phép

2. Hồ sơ gồm có:

* Đối với sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài

- Bản sao hợp lệ giấy đăng ký kinh doanh của công ty đứng ra công bố.

- Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) – Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ;

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) ;

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc bản tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu của Cục SHTT (Luật Phạm Duy có thể cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu)

2. Đối với sản phẩm sản xuất trong nước:

-  Giấy đăng ký KD bản sao công chứng của công ty đứng ra công bố;

-  Kết quả kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm định đo lường tiêu chuẩn (Luật Phạm Duy có thể đứng ra làm thêm dịch vụ kiểm nghiệm trên nếu quý DN chưa làm kiểm nghiệp và yêu cầu Luật Phạm Duy thực hiện)

- 03 Mẫu sản phẩm yêu cầu kiểm nghiệm, kèm theo các chỉ tiêu yêu cầu làm kiểm nghiệp cho Luật Phạm Duy

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoạc bản tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu của Cục SHTT (Luật Phạm Duy có thể cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu)