Thành lập Hợp tác xã

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Pháp Luật để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích lũy và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

Nội dung dịch vụ tư vấn thành lập hợp tác xã tại Luật Phạm Duy

1. Tư vấn các vấn đề pháp lý đối với hợp tác xã.

- Tư vấn về cơ cấu tổ chức và hoạt động của hợp tác xã .

- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã mới thành lập.

- Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các xã viên hợp tác xã.

- Tư vấn về điều kiện thành lập, tài liệu cần chuẩn bị.

- Tư vấn trình tự, thủ tục hợp tác xã .

- Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

2. Đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp.

- Lấy thông tin của khách hàng và soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh.

- Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan nàh nước;

- Nhận kết quản giải quyết đăng ký kinh doanh của;

- Làm việc với cơ quan thế để đăng ký Mã số Thuế và nhận kết quả;

- Tiến hành nộp hồ sơ đăng kýmẫu dấu và khắc con dấu cho hợp tác xã ;

- Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Doanh nghiệp;

- Bàn giao kết quả hợp tác xã  cho khách hàng.

3. Cam kết của Luật Phạm Duy

- Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian hợp tác xã ;

- Thời gian ngắn nhất, chi phí hợp lý nhất.

- Cung cấp miễn phí các văn bản nội bộ doanh nghiệp như: Điều lệ cho Doanh nghiệp; Quyết định bổ nhiệm; Biên bản họp hội đồng xã viên;…

- Cung cấp miễn phí các văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Tư vấn pháp luật miễn phí 02 năm sau khi thành lập;

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miến phí và làm dịch vụ thành lập công ty một cách tốt nhất !!

Các dịch vụ liên quan:

Thành lập chi nhánh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ kế toán