Thành lập công ty tại Quảng Nam

Nếu bạn đang muốn thành lập công ty tại Quảng Nam bạn nên quan tâm các vấn đề sau:

        =>     Kế hoạch thành lập công ty

        =>     Điều kiện thành lập công ty

        =>     Những điều cần biết sau khi thành lập Công ty

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI QUẢNG NAM CỦA LUẬT PHẠM DUY:

1. Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý doanh nghiệp

- Tư vấn toàn bộ hành lang pháp lý đối với doanh nghiệp tại Quảng Nam;

- Tư vấn về môi trường pháp lý doanh nghiệp tại Quảng Nam;

- Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp;

- Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh;

- Tư vấn toàn bộ quyền và nghĩa vụ của công ty tại Quảng Nam;

- Tư vấn các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng.

2. Thực hiện dịch vụ =>

- Soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập công ty tại Quảng Nam;

- Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Quảng Nam tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đăng ký mã số thuế, mã số xuất nhập khẩu cho công ty.

- Đăng ký mẫu dấu và khắc con dấu cho công ty.

3. Cam kết của Luật Phạm Duy =>

- Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian thành lập doanh nghiệp;

- Thời gian ngắn nhất, chi phí hợp lý nhất.

- Thủ tục gọn nhất, quý khách hàng chỉ cần 01 lần đến cơ quan nhà nước.

- Cung cấp miễn phí các văn bản nội bộ doanh nghiệp như: Điều lệ Doanh nghiệp; Quyết định; Biên bản họp;…

- Hướng dẫn những việc cần làm đối với doanh nhiệp mới thành lập;

- Cung cấp miễn phí các văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

- Hỗ trợ kê khai thuế ban đầu cho khách hàng.

- Tư vấn pháp luật miễn phí 02 năm sau khi thành lập;

Nếu bạn đang tìm thủ tục thành lập công ty thì đây chính là thông tin rất hữu ích cho bạn!!

——————————————————————————————————————————

Nếu bạn đang tìm dịch vụ thành lập công ty đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi theo qua hotline 0988.999.078 để được hỗ trợ nhanh nhất!!

Các dịch vụ liên quan:

Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty TNHH

Thành lập chi nhánh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ kế toán