Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế 1. Trình tự thực hiện - Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở VHTTDL hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ [...]