Thủ tục xin giấy phép quảng cáo Thủ tục xin giấy phép quảng cáo Tổ chức cá nhân hoạt động quảng cáo muốn xin giấy phép quảng cáo phải thực hiện theo trình tự thủ tục như sau: I. Trình tự thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo. - Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép quảng cáo đầy đủ theo quy định. -  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và [...]