Thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời Thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời 1. Trình tự thực hiện - Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định. - Tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo ngoài trời (quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác và các hình thức quảng cáo tương tự) phải gửi hồ sơ xin phép [...]