Vốn điều lệ Vốn điều lệ Khi thành bạn muốn thành lập công ty thì vốn là yếu tố quan trọng nhất mà bạn cần quan tâm. Vốn của công ty có nhiều loại khác nhau trong đó vốn điều lệ đóng một vai trò đặc biệt. Vậy bạn nên tìm hiểu xem vốn điều lệ công ty là gì? Và ý nghĩa của nó như thế nào? Nghĩa vụ của mình đối với vốn đó ra sao? Sau đây là [...]