Thủ tục xin giấy phép Thủ tục xin giấy phép Hiện nay trong rất nhiều hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng pháp luật yêu cầu chủ thể thực hiện phải xin cấp phép. Sau khi được cấp phép mới được hoạt động. Trong đó mỗi loại giấy phép do 1 cơ quan thẩm quyền giải quyết theo một trình tự thủ tục nhất định. Tuy nhiê theo kinh nghiệm của các Luật Sư  - Luật Phạm [...]