Mua bán công ty Mua bán công ty Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (viết tắt Tiếng Anh là M&A) được coi là một trong các con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất của hoạt động đầu tư bởi nó tiết kiệm được nguồn lực, thời gian và tránh được rào cản. Trong tiến trình hội nhập, M&A là một công cụ thu hút nguồn lực và bành trướng quy mô doanh nghiệp. Còn trong [...]