Tư vấn thường xuyên Tư vấn pháp luật thường xuyên Là nhà tư vấn chuyên nghiệp, Luật Phạm Duy hiểu rằng quá trình hội nhập mang đến cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội phát triển, đồng thời cũng tiềm ẩn không ít những rủi ro cho doanh nghiệp nếu họ thiếu sự tư vấn của các chuyên gia pháp lý, đặc biệt là trong bối cảnh phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh [...]