Thủ tục xin giấy phép xây dựng Thủ tục xin giấy phép xây dựng 1. Trình tự thực hiện thủ tục => - Soạn thảo hồ sơ đầy đủ theo quy định. - Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của: + Sở Xây dựng: Đối với các công trình xây dựng có quy mô lớn, công trình có kiến trúc đặc thù, công trình tôn giáo và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính do [...]