Giải thể doanh nghiệp Giải thể doanh nghiệp Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp cả về mặt pháp lý cũng như trên thực tế, theo một trình tự, thủ tục và điều kiện do pháp luật quy định. Đây là một thủ tục pháp lý tương đối phức tạp, mất nhiều thời gian đồng thời phải trải qua nhiều cơ quan khác nhau cùng giải quyết. Với [...]