Hợp nhất công ty TNHH 1 TV Hợp nhất công ty TNHH 1 TV 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định); 2- Dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất (có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật) (mẫu tham khảo); 3- Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh [...]