Tư vấn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp Đào tạo nội bộ doanh nghiệp là một chiến lược đầu tư quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên hiên nay hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam chưa có chiến lược đào tạo gắn liền với tầm nhìn và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, Luật Duy Đông cung cấp dịch vụ Tư vấn Đào tạo nội bộ [...]