Hợp thức hóa nhà đất Hợp  thức hoá nhà đất Hợp thức hóa nhà đất là công việc liên liên quan đến Việc đo vẽ lập bản đồ hiện trạng vị trí nhà ở, đất ở trên địa bàn tỉnh, thành phố được tiến hành phụ thuộc vào khu vực đã có hoặc chưa có nền bản đồ địa chính có tọa độ. Cụ thể: 1.Đối với khu vực đã có bản đồ địa chính có tọa [...]