Điều kiện kinh doanh lữ hành Điều kiện kinh doanh lữ hành Theo quy định của pháp luật hiện hành thì điều kiện để kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm: - Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp; - Có tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành là 250 triệu đồng; - Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; - Người [...]