Dịch vụ báo cáo thuế Các Doanh nghiệp vừa và nhỏ không có nhân viên kế toán thuế hoặc có nhân viên nhưng kinh nghiệm còn non yếu không thể đảm nhận được vấn đề kế toán nhạy cảm này. Vì lẽ đó Luật Phạm Duy cung cấp dịch vụ Báo cáo thuế cho quý doanh nghiệp. Dịch vụ  báo cáo thuế của chúng tôi nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, hệ thống kế toán [...]