Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm là điều kiện bắt buộc đối với những đơn vị sản xuất, chế biến, mua bán các mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng. Bởi thực phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, tác động đến sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội, ảnh hưởng đến [...]