Thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên mạng Thủ tục xin giấy phép quảng cáo trên mạng Luật Phạm Duy tư vấn thủ tục xin giấy phép quảng cáotrên mạng, soạn thảo hồ sơ xin giấy phép quảng cáo trên mạng, đại diện cho khách hàng nộp và giải quyết hồ sơ xin cấp phép quảng cáo qua mạng. 1. Hồ sơ đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính bao gồm: - Giấy đề nghị [...]