Xin giấy phép kinh doanh xăng dầu Xin giấy phép kinh doanh xăng dầu 1. Quy trình thực hiện xin giấy phép kinh doanh xăng dầu Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" Sở Công thương. Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả [...]