Gia hạn hộ chiếu Gia hạn hộ chiếu Nhằm cung cấp thông tin thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, Luật Phạm Duy giới thiệu thủ tục cấp lại, cấp đổi, gia hạn hộ chiếu. 1. Trình tự thực hiện: *Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. *Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi, gia hạn hộ chiếu tại Bộ phận tiếp nhận [...]