Xin điều chỉnh giấy phép xây dựng Xin điều chỉnh giấy phép xây dựng Khi có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình khác với nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp, chủ đầu tư phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình theo nội dung điều chỉnh. 1. Hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm: - Đơn xin điều chỉnh giấy [...]