Công bố lưu hành mỹ phẩm Công bố lưu hành mỹ phẩm Tổ chức, cá nhân chỉ được phép đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường sau khi đã công bố lưu hành mỹ phẩm có số tiếp nhận bản công bố mỹ phẩm của Cục Quản lý dược Việt Nam, chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả của sản phẩm mỹ phẩm đưa ra thị trường. Những loại sản phẩm mỹ phẩm phải [...]