Xin giấy phép quảng cáo Xin giấy phép quảng cáo Nhằm giữ gìn nét đẹp của văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc pháp luật quy định đối với hoạt động quảng cáo phải đáp ứng được các điều kiện nhất định mới được thực hiện. Luật Phạm Duy xin cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ xin giấy phép quảng cáo, nhanh chóng, và chi phí hợp lý nhất. 1.Luật [...]