Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu phế liệu Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu phế liệu Nhằm hướng tới lợi ích lâu dài, và hợp pháp cho cộng đồng Luật Phạm Duy cung cấp thủ tục xin giấy phép nhập khẩu phế liệu tới toàn thể quý khách hàng. 1. Trình tự thực hiện thủ tục xin cấp phép nhập khẩu phế liệu: Bước 1: Doanh nghiệp xin giấy phép nhập khẩu phế liệu soạn thảo hồ sơ đầy [...]