Xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá Xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá 1. Điều kiện cấp phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá - Thương nhân có Đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá. - Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Qui hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Có khu [...]