Với tỷ lệ chuyển đổi dự kiến và mức giá hiện tại, thì cổ phiếu HBB được định giá tương đương 8.550 đồng – cao hơn 22% so với thị giá ngày hôm nay (25/4).

Hôm nay, ngân hàng Habubank đã công bố dự thảo đề án sáp nhập với ngân hàng SHBsẽ trình ĐHCĐ thường niên tổ chức vào ngày 28/4.

Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo chính là tỷ lệ hoán đổi: 1 cổ phiếu HBBsẽ được chuyển đổi thành 0,75 cổ phiếu SHB, tương ứng 1 cổ phiếu SHB tương đương 1,333 cổ phiếu HBB.

Hôm nay, thị giá của SHB là 11.400 đồng và HBB là 7.000 đồng.

Tạm tính theo tỷ lệ hoán đổi thì 1 cổ phiếu HBB sẽ có giá trị là 11.400×0,75=8.550 đồng – cao hơn 22% so với thị giá thực tế. Như vậy có thể thấy cổ đông hiện hữu của Habubank đang được lợi.

Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ là dự thảo do Habubank đưa ra, để hoàn tất quá trình sáp nhập chắc chắn sẽ cần một thời gian dài để xin ý kiến của cổ đông, xin ý kiến của các cơ quan chức năng…
 
Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu SHB đã tăng gần gấp đôi từ 5.900 lên 11.400 đồng. Trong khi đó, cổ phiếu HBB chỉ tăng 45,8%, từ 4.200 lên 7.000 đồng.
 

Theo TTVN