Bên lề đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2012 của Công ty CP Cơ điện Lạnh
(REE) diễn ra chiều 30-3, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám
đốc REE, tiết lộ bà có kế hoạch rút lui khỏi ban điều hành từ năm 2012 để nhường
chức vụ tổng giám đốc cho một người mới, dự kiến là người nước ngoài.

Bà Mai Thanh cho biết REE cần những người điều hành lâu năm, có kinh nghiệm
nhưng cũng cần những nhân tố mới, trẻ hơn để đưa công ty đạt đến những thành
công mới. Tại đại hội lần này, bà Mai Thanh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức chủ
tịch kiêm tổng giám đốc, với mức lương của tổng giám đốc như năm 2011 trở về
trước là 100 triệu đồng/tháng nhưng có kèm theo chế độ khen thưởng nếu lợi nhuận
vượt kế hoạch.

Đại hội của REE đã thông qua kế hoạch năm 2012: đạt doanh thu 2.284 tỉ đồng,
tăng 26,1% so với năm 2011; lợi nhuận sau thuế 592 tỉ đồng, tăng 15,3%; tỉ lệ cổ
tức năm 2012 giữ nguyên ở mức 16%.

Theo NLĐ