(DĐDN) Ngày 17/4/2012, PTI và Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục ký hợp đồng tái tục bảo hiểm cho vệ tinh VINASAT – 1 giai đoạn 2012 – 2013 với số tiền bảo hiểm lên tới 2.541 tỷ đồng. Đây là năm tứ 4 liên tiếp, PTI và Bảo hiểm Bảo Việt được tập đoàn VNPT lựa chọn là nhà bảo hiểm gốc cho vệ tinh VINASAT – 1 trên quỹ đạo.
Theo điều khoản của hợp đồng bảo hiểm này, liên danh PTI và Bảo hiểm Bảo Việt đồng bảo hiểm theo tỷ lệ tương ứng là 70% và 30%; Marsh là doanh doanh nghiệp chịu trách nhiệm môi giới bảo hiểm.
Với gói bảo hiểm này, vệ tinh VINASAT – 1 sẽ tiếp tục được đảm bảo giá trị trước những tổn thất hoặc hư hại xảy ra trong quá trình hoạt động trên quỹ đạo giai đoạn 2012 – 2013.
Trước đó, PTI và Bảo hiểm Bảo Việt cũng được tập đoàn VNPT lựa chọn là nhà bảo hiểm gốc cho vệ tinh VINASAT – 2 với tổng giá trị bảo hiểm gần 5.000 tỷ đồng. Vệ tinh VINASAT – 2 dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo vào giữa tháng 5/2012 nhằm tăng cường độ an toàn, ổn định trong quá trình cung cấp dung lượng vệ tinh cho khách hàng; củng cố an ninh, an toàn cho mạng viễn thông quốc gia và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.
V.A