Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thường niên năm nay là PNJ sẽ bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2012 – 2017, và tăng số lượng thành viên HĐQT lên 7.
 
Ngày 14/04/2012, CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (MCK: PNJ) sẽ tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Theo đó,

HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông PNJ xin ý kiến về phân phối lợi nhuận năm 2011 với mức cổ tức thực hiện 25%/mệnh giá, trong đó PNJ đã tạm ứng 20%.

Cơ cấu doanh thu năm 2011 của PNJ

Nguồn: PNJ

PNJ dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ trong năm 2012 và tăng số thành viên HĐQT lên 7 thành viên PNJ, đồng thời  sẽ bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2012 – 2017.

Được biết năm 2011, CTCP Địa ốc Đông Á – công ty liên kết của PNJ đạt doanh thu 55,4 tỷ đồng, lỗ 15 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lãi vay.

 

Theo TTVN