Hơn 90% số cổ phần trong tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết tham dự ĐHCĐ bất thường của Sudico đã thông qua miễn nhiệm
chức danh thành viên HĐQT Sudico của ông Phan Ngọc
Diệp.

 
Sáng nay (16/4), ĐHCĐ bất
thường của CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico – mã
SJS) đã được tổ chức tại Trung tâm
Hội nghị Quốc gia.

Đại hội bắt đầu lúc 9h, với 124 đại biểu, đại diện
74,167 triệu cổ phiếu, tương đương 74,89% số cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
Sau hơn 1h làm việc, Đại hội mới chỉ thông qua 2 phần là bầu Ban Chủ tọa và bầu
Ban kiểm biểu.

10h25: Đại hội lấy ý kiến các cổ đông thông qua
ý kiến để bổ sung chương trình cuộc họp bao gồm bổ sung thành viên HĐQT và Ban
kiểm soát. 3 người được đề cử vào thành viên HĐQT gồm ông Hồ Sỹ Hùng, Đỗ Văn
Bình và ông Phạm Văn Viết; 3 thành viên Ban kiểm soát gồm ông Nguyễn Văn Phúc,
ông Hoàng Minh Thuận và ông Nguyễn Ngọc Thắng.

Tuy nhiên, ông Hồ Sỹ Hùng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sông
Đà khẳng định, Tập đoàn hoàn toàn đủ căn cứ pháp lý để tổ chức ĐHCĐ bất thường
lần này.

Bà Tú – đại diện ủy quyền của một cổ đông tên Dũng, đồng thời là vợ ông Phan
Ngọc Diệp, Chủ tịch HĐQT Sudico đã  tranh cãi về tính hợp pháp của việc tổ chức
ĐHCĐ bất thường, cũng như tính hợp pháp của các quyết định của HĐQT trong thời
gian vừa qua.

Từ 10h30: Các cổ đông tranh cãi về tính hợp pháp
của việc tổ chức ĐHCĐ bất thường lần này của Sudico.

11h33, Đại hội công bố kết quả miễn nhiệm
thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bầu bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát. Kết quả,
ông Phan Ngọc Diệp chính thức bị miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Sudico với
hơn 90% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông
qua.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sông Đà cho biết,
chúng tôi có sơ yếu lý lịch tóm tắt trình chiếu ở đây và đã có sơ yếu lý lịch
đầy đủ của họ.

Một cổ đông thắc mắc: 
ĐHCĐ của Sudico là ĐHCĐ bất thường, nhưng cũng có nhiều điều bất thường. “ĐHCĐ
lấy ý kiến bầu người mới, nhưng chúng tôi chẳng biết họ là ai cả”, cổ đông này
thắc mắc.

Ông Đỗ Văn Bình, cổ đông lớn của
Sudico cho rằng, Sudico như một con hổ đang ngủ, cần phải được đánh thức dậy.
Sudico có tiềm năng, trong quá khứ đã phát triển tốt, nhưng do ảnh hưởng của
tình hình bất động sản nói chung, những vấn đề nội tại nói riêng nên chưa được
như tiềm năng. “Cổ đông chúng tôi dù lớn hay nhỏ đều là tiền đầu tư, đều mong
Công ty sớm vượt qua khó khăn” , ông Bình nói.

12h10, các cổ đông đã thông qua danh
sách các ứng viên giới thiệu vào HĐQT, Ban kiểm soát.

Được biết, ông Phan Ngọc Diệp, Chủ tịch HĐQT Sudico đã có đơn
gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc Tập
đoàn Sông Đà bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc, rút người đại diện phần vốn và
yêu cầu đại hội đồng cổ đông bất thường tại Sudico là không đúng với quy định
của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Sudico.

Ngày 13/4/2012, Văn phòng Chính phủ có Công văn số
2529/VPCP-KNTN đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Tập đoàn Sông Đà xử lý nội dụng đơn
phản ánh của ông Phan Ngọc Diệp theo đúng quy định của pháp luật và thông báo
Văn Phòng Chính phủ biết kết quả.