Công ty của ông Đặng Thành Tâm hứng lỗ nặng nhất trong các công ty có cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo của HoSE từ 13/4.

Ngày 11/4, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã đưa ra một loạt thông báo về việc đưa cổ phiếu một số công ty vào diện cảnh báo trong đó phải kể đến Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn – Saigon Tel (mã CK: SGT) do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG).
Trong 4 công ty bị nhận hình thức cổ phiếu bị cảnh báo kể từ cuối tuần này từ HoSE thì Saigon Tel hứng lỗ nặng nề nhất, với con số thua lỗ của công ty mẹ lên tới 113,79 tỷ đồng. Trước đó, theo báo cáo tài chính năm 2011 của SGT được công bố hồi tháng 1 thì con số lỗ của công ty này là trên 102 tỷ đồng.
Kết thúc năm 2011, lỗ hợp nhất của SGT gần 136 tỷ đồng và là năm đầu tiền kể từ khi niêm yết công ty này bị lỗ cả 4 quý. Việc thua lỗ của SGT chủ yếu giá vốn tăng mạnh.
Hồi đầu tháng 3 vừa rồi, công ty đã họp và quyết định thay đổi Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. HĐQT của SGT đã đồng ý cho ông Hoàng Sĩ Hóa thôi giữ chức Tổng giám đốc để tập trung hỗ trợ hoạt động ở các công ty còn, công ty liên kết, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Đồng từ cương vị Phó Tổng giám đốc lên giữ chức Tổng giám đốc. Bà Lê Thị Mỹ Hạnh cũng được cho thôi giữ chức Kế toán trưởng theo nguyện vọng cá nhân. HĐQT bổ nhiệm ông Đinh Minh Dũng, hiện là Phó phòng Tài chính – Kế toán giữ chức Kế toán trưởng.
Mã cổ phiếu thứ 2 bị đưa vào diện cảnh báo là QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2011 bị âm 39,83 tỷ đồng.
Tại báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV và năm 2011 của công ty thì năm vừa rồi công ty mẹ QCG bị lỗ liên tiếp 3 quý liền, riêng quý IV công ty lỗ 22 tỷ đồng.
Lỗ cả năm của công ty mẹ theo báo cáo tài chính gần 31 tỷ đồng so mức lãi đạt được năm 2010 là 237 tỷ đồng.
Còn tại báo cáo hợp nhất, lợi nhuận sau thuế của QCG bị âm 39 tỷ đồng so kế hoạch đặt ra hồi đầu năm là đạt lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng và đạt 631 tỷ đồng doanh thu. Riêng trong quý IV, giá vốn hàng bán của công ty tăng vọt so cùng kỳ đã khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh, cùng với đó doanh thu tài chính cũng giảm tới 93% so cùng kỳ.
Mới đây, QCG vừa bị FTSE Vietnam Index loại ra khỏi danh mục. FTSE Vietnam Index và FTSE Vietnam All-Share Index là 2 chỉ số của thị trường Việt Nam được xây dựng bởi  FTSE Group, tổ chức độc lập do Financial Times và sàn London hợp tác điều hành. Hai chỉ số này sẽ thay đổi thành phần trong hoạt động xem xét định kỳ hàng quý. 
Ngoài hai doanh nghiệp nêu trên thì Tập đoàn dầu khí An Pha (ASP) lỗ 15,9 tỷ đồng và Công ty cổ phần đầu tư căn nhà mơ ước (DRH) cũng đạt lợi nhuận âm 3,92 tỷ đồng. Cổ phiếu của các công ty này bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 13/4.
Trong 4 cổ phiếu này, chỉ có QGC giao dịch trên mệnh giá. DRH, ASP, SGT đều đang được mua bán dưới 5.000 đồng.
Mai Chi