(DĐDN) Ngày 22/3, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chính thức được chỉ định là Tổ chức Tư vấn và trực tiếp phối hợp làm việc với Bộ Tài chính trong việc hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia.
 

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Ông Antony Stokes – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam và ông Vương Đình Huệ – Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 
Hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam là chỉ số quan trọng cho các nhà đầu tư nước ngoài trong việc đánh giá chi phí vay mượn của Việt Nam tại thị trường vốn quốc tế. Thông qua việc nâng cao quản lý kinh tế, Chính phủ đang nỗ lực cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia nhằm thu hút đầu tư vào Việt Nam nhiều hơn. Thêm vào đó, các doanh nghiệp và các ngân hàng Việt Nam ngày càng nỗ lực hơn trong việc tiếp cận các nguồn vốn nước ngoài để tài trợ cho kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh. Đối với những đối tượng này, hệ số tín nhiệm quốc gia đặc biệt quan trọng bởi hệ số này góp phần vào việc đánh giá hệ số tín nhiệm riêng của họ, theo đó, có ảnh hưởng lớn tới chi phí vay mượn của họ tại các thị trường quốc tế.

Ngân hàng Standard Chartered được Bộ Tài chính lựa chọn bởi năng lực của Ngân hàng trong công tác tư vấn nhằm cải thiện hệ số tín nhiệm cũng như tầm nhìn chiến lược và cam kế lâu dài trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển dài hạn của Việt Nam. Thông qua sự hiện diện lâu năm tại Việt Nam, Ngân hàng có khả năng thay mặt Chính phủ Việt Nam cung cấp những hiểu biết sâu sắc về thị trường tới các cơ quan xếp hạng tín dụng và cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài.

Thư ủy thác được ký bởi ông Nguyễn Thành Đô – Cục trưởng Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài Chính và ông Louis Taylor – Tổng Giám đốc của Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam). Lễ ký kết diễn ra với sự chứng kiến của Ông Antony Stokes – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam và ông Vương Đình Huệ – Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tại lễ ký kết, Ông Taylor đã phát biểu: “Thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Standard Chartered. Theo thỏa thuận, chúng tôi sẽ hỗ trợ Chính phủ trong việc thực thi những sáng kiến mang tính chiến lược để làm việc tích cực hơn với các cơ quan xếp hạng tín dụng và qua đó, tác động tới cộng đồng các nhà đầu tư quốc tế. Chúng tôi hi vọng rằng sự hợp tác này sẽ thúc đẩy triển vọng phát triển bền vững của Việt Nam. Đây là một minh chứng cho cam kết thực thi lời hứa thương hiệu “Here for good” của Ngân hàng Standard Chartered chúng tôi”.
 
D.H