Một số ngân hàng thương mại tranh thủ đưa ra dịch vụ giữ hộ vàng vì chỉ còn hơn 1 tháng nữa hoạt động phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng sẽ kết thúc

Tại một chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) ở TPHCM, nhân viên giao dịch tư vấn cho khách hàng có nhu cầu gửi vàng rằng, từ sau ngày 1-5 trở đi, ngân hàng sẽ không còn được phép phát hành chứng chỉ vàng theo kỳ hạn ngắn như trước, vì vậy, khách hàng có vàng nên tham gia “dịch vụ giữ hộ tài sản”. Loại tài sản được áp dụng ở đây là vàng miếng SJC với mức tối thiểu là 1 chỉ vàng.