Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Khi thành lập công ty bạn cần chú ý tới các ngành nghề sau đây:

I. Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

1. Kinh doanh xăng, dầu các loại (Nghị định số 59/2006/NĐ-CP)

2. Kinh doanh khí đốt các loại (Bao gồm cả hoạt động chiết nạp) (Nghị định số 59/2006/NĐ-CP)

3. Kinh doanh các thuốc dùng cho người (Luật Dược năm 2005)

4. Kinh doanh Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao (Pháp lệnh Vệ sinh và an toàn thực phẩm năm 2003; Nghị định số 163/2004/NĐ-CP)

5. Kinh doanh Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật (Pháp lệnh Thú y năm 2004; Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001)

6. Kinh doanh Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (Luật Di sản văn hóa năm 2001; Nghị định số 92/2002/NĐ-CP)

7. Kinh doanh Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép)  (Nghị định số 11/2006/NĐ-CP)

8. Kinh doanh Nguyên liệu thuốc lá (Nghị định số 76/2001/NĐ-CP)

9. Kinh doanh Dịch vụ y tế; dịch vụ y, dược cổ truyền (Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân năm 2003; Nghị định số 103/2003/NĐ-CP)

10. Kinh doanh Dịch vụ kinh doanh thuốc bao gồm dịch vụ bảo quản thuốc và kiểm nghiệp thuốc (Luật Dược năm 2005)

11. Kinh doanh Hành nghề thú y (Pháp lệnh Thú y năm 2004)

12. Kinh doanh Hành nghề xông hơi khửi trùng (Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001)

13. Kinh doanh Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông (Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định 160/2004/NĐ-CP)

14. Kinh doanh Dịch vụ truy nhập Internet (ISP) (Nghị định 55/2001/NĐ-CP)

15. Kinh doanh Dịch vụ kết nối Internet (IXP) (Nghị định 55/2001/NĐ-CP)

16. Kinh doanh Dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính, viễn thông (OSP bưu chính, OSP viễn thông) (Nghị định 55/2001/NĐ-CP)

17. Kinh doanh Cung cấp dịch vụ bưu chính (Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định 157/2004/NĐ-CP)

18. Kinh doanh Dịch vụ chuyển phát thư trong nước và nước ngoài (Pháp lệnh Bưu chính, viễn thông năm 2002; Nghị định 157/2004/NĐ-CP)

19. Kinh doanh Phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành về điện lực (Luật Điện lực năm 2004)

20. Kinh doanh Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Nghị định 11/2006/NĐ-CP)

21. Kinh doanh Dịch vụ hợp tác làm phim (Nghị định số 48/CP ngày 17/7/1995)

22. Kinh doanh Dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế (Nghị định 125/2003/NĐ-CP)

23. Kinh doanh Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải (Nghị định 125/2003/NĐ-CP)

24. Kinh doanh Các dịch vụ bảo hiểm (Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000; Nghị định 42/2001/NĐ-CP; Nghị định 43/2001/NĐ-CP):

- Bảo hiểm nhân thọ;

- Bảo hiểm phi nhân thọ;

- Tái bảo hiểm;

- Môi giới bảo hiểm;

- Đại lý bảo hiểm.

25. Kinh doanh Các dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 141/2003/NĐ-CP; Nghị định 144/2003/NĐ-CP):

- Môi giới chứng khoán; tự kinh doanh chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán; đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán;

- Bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

- Đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

26. Kinh doanh Dịch vụ xuất khẩu lao động (Nghị định 81/2003/NĐ-CP)

27. Kinh doanh Dịch vụ pháp lý (bao gồm cả tư vấn pháp luật và bào chữa) do luật sư ViệtNamthực hiện (Luật Luật sư);

28. Kinh doanh Dịch vụ tư vấn pháp luật do luật sư nước ngoài thực hiện (Nghị định 87/2003/NĐ-CP);

29. Kinh doanh Dịch vụ khắc dấu Nghị định (08/2001/NĐ-CP)

30. Kinh doanh Dịch vụ bảo vệ (Nghị định 14/2001/NĐ-CP)

31. Kinh doanh Dịch vụ lữ hành quốc tế (Luật Du lịch năm 2005)

II. Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

1. Kinh doanh Các loại hóa chất độc khác không thuộc hóa chất bảng (theo Công ước quốc tế)

2. Kinh doanh Thực phẩm ngoài Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

3. Kinh doanh Các loại trang thiết bị y tế

4. Kinh doanh Ngư cụ (bao gồm cả nguyên liệu để chế tạo ngư cụ) và trang thiết bị khai thác thủy sản

5. Kinh doanh Thức ăn nuôi thủy sản

6. Kinh doanh Giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh

7. Kinh doanh Thức ăn chăn nuôi

8. Kinh doanh Giống cây trồng chính, giống cây trồng quý hiếm cần bảo tồn

9. Kinh doanh Phân bón

10. Kinh doanh Vật liệu xây dựng

11. Kinh doanh Than mỏ

12. Kinh doanh Vật tư, thiết bị viễn thông (trừ thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến)

13. Kinh doanh Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến

14. Kinh doanh Các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

15. Kinh doanh Vàng

16. Kinh doanh Giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật; bảo quản, vận chuyển sản phẩm động vật sau giết mổ, sơ chế;

17. Kinh doanh Dịch vụ về giống cây trồng, vật nuôi theo Pháp lệnh Giống cây trồng và Pháp lệnh Giống vật nuôi;

18. Kinh doanh Đại lý dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát thư (bao gồm cả đại lý dịch vụ chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài)

19. Kinh doanh Đại lý dịch vụ viễn thông;

20. Kinh doanh Đại lý dịch vụ Internet công cộng

21. Kinh doanh Dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

22. Kinh doanh Dịch vụ quảng cáo

23. Kinh doanh Dịch vụ cho thuê lưu trú

24. Kinh doanh Dịch vụ kinh doanh các tòa nhà cao trên 10 tầng làm khách sạn, nhà ở, văn phòng làm việc

25. Kinh doanh Dịch vụ cầm đồ

26. Kinh doanh Dịch vụ in

28. Kinh doanh Dịch vụ thành lập, in và phát hành các loại bản đồ không thuộc phạm vị quản lý của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương;

29. Kinh doanh Dịch vụ kiểm định các loại máy thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

30. Kinh doanh Dịch vụ dạy nghề; tư vấn dạy nghề;

31. Kinh doanh Dịch vụ giới thiệu việc làm;

32. Kinh doanh Dịch vụ vận tải bằng ô tô

33. Kinh doanh Dịch vụ vận tải đường sắt

34. Kinh doanh Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

35. Kinh doanh Các dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt

36. Kinh doanh Dịch vụ vận tải đường sắt đô thị

37. Kinh doanh Dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa

38. Kinh doanh Dịch vụ xếp, dỡ hàng hóa, phục vụ hành khách tại cảng, bến thủy nội địa

39. Kinh doanh Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa

40. Kinh doanh Dịch vụ đại lý tầu biển

41. Kinh doanh Dịch vụ đại lý vận tải đường biển

42. Kinh doanh Dịch vụ môi giới hàng hải

43. Kinh doanh Dịch vụ cung ứng tầu biển

44. Kinh doanh Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa

45. Kinh doanh Dịch vụ lai dắt tầu biển

46. Kinh doanh Dịch vụ sửa chữa tầu biển tại cảng biển

47. Kinh doanh Dịch vụ vệ sinh tầu biển

48. Kinh doanh Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá tại cảng biển

49. Kinh doanh Dịch vụ vận tải biển

50. Kinh doanh Đại lý làm thủ tục hải quan

51. Kinh doanh Dịch vụ kế toán

52. Kinh doanh Dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế

53. Kinh doanh Dịch vụ thẩm định giá

54. Kinh doanh Các dịch vụ hoạt động xây dựng được quy định trong Luật Xây dựng

55. Kinh doanh Dịch vụ cho người nước ngoài, người ViệtNamđịnh cư ở nước ngoài thuê nhà tại ViệtNam

56. Kinh doanh Dịch vụ lưu trú du lịch

57. Kinh doanh Dịch vụ lữ hành nội địa

58. Kinh doanh Đại lý lữ hành

59. Kinh doanh Dịch vụ vận chuyển khách du lịch

60. Kinh doanh Dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch

61. Kinh doanh Dịch vụ hướng dẫn viên

62. Kinh doanh Dịch vụ giám định thương mại

 Các vấn đề bạn nên quan tâm =>

Những ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định

Những ngành nghề kinh doanh cần chứng chỉ hành nghề

————————————————————————————————————————-

Nếu bạn đang tìm thủ tục thành lập công ty thì đây chính là thông tin rất hữu ích cho bạn!!

———————————————————————————————————————————

Nếu bạn đang tìm dịch vụ thành lập công ty đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi theo qua hotline 0988.999.078 để được tư vấn tận nơi!!

Các dịch vụ liên quan:

Thành lập doanh nghiệp

Thành lập công tycổ phần

Thành lập công ty TNHH

Thành lập chi nhánh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ kế toán

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

Nhận giải quyết hồ sơ khó! Hồ sơ nhanh

Có nhân viên tư vấn tận nơi!