Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã ra nghị quyết chấp thuận đơn xin từ chức Tổng giám đốc của ông Lê Hồng Phong và chỉ định ông Đoàn Văn Thắng - Phó Tổng Giám đốc, là người tạm thời điều hành hoạt động thường xuyên của Ngân hàng kể từ ngày 27/03/2012 đến ngày Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm.
 
Nghị quyết cũng nêu rõ HĐQT sẽ bổ nhiệm ông Phạm Doãn Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
 
Nghị quyết cũng nêu rõ HĐQT sẽ bổ nhiệm ông Phạm Doãn Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sau khi hoàn tất các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát và được Đại hội Cổ đông cùng các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 
Trước đó, ngày 19/03/2012, HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cũng đã có công văn gửi cổ đông về việc đề cử bầu bổ sung ông Lê Hồng Phong vào thành viên HĐQT.

Trong đơn từ nhiệm của mình, ông Lê Hồng Phong cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm, cũng như sự hỗ trợ tích cực của HĐQT trong suốt thời gian ông đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. Ông cũng nêu rõ việc phân công công tác mới phù hợp với năng lực của ông hơn, và qua đó, có thể giúp ông phát huy được tốt các thế mạnh của bản thân. 

Ông Phạm Doãn Sơn, sinh  năm 1967, được Ngân hàng đề cử giữ chức Tổng giám đốc bởi ông đã có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Ông Phạm Doãn Sơn đã đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt kể từ khi thành lập Ngân hàng 2008 đến nay. Trước khi công tác tại LienVietPostBank, ông Phạm Doãn Sơn giữ chức Trưởng Phòng thuộc Kiểm toán Doanh nghiệp Nhà nước – Kiểm toán Nhà nước.

P.Thảo