Mẫu hợp đồng kinh tế

Luật Phạm Duy cung cấp các mẫu hợp đồng kinh tế – thương mại thông dụng để quý vị tham khảo. Để có bản hợp đồng kinh tế tốt nhất cho yêu cầu cụ thể của quý vị vui lòng liên lạc với Luật Phạm Duy để được các, Luật Sư, các chuyên gia hợp đồng của chúng tôi tư vấn.

 

 

1. Mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đíc sinh hoạt – Download

2. Mẫu hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất – Download

3. Mẫu hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài – Download

4. Mẫu hợp đồng cho mượn tài sản – Download

5. Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở – Download

6. Mẫu hợp đồng cho vay tiền – Download

7. Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp – Download

8. Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ – Download

9. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Download

10. Mẫu hợp đồng đại diện – Download

11. Mẫu hợp đồng đại lý – Download

12. Mẫu hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài – Download

13. Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại – Download

14. Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm – Download

15. Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm – Download

16. Mẫu hợp đồng gia công đặt hàng – Download

17. Mẫu hợp đồng giao nhận khảo sát nhận thầu công trình – Download

18. Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình-Download

19. Mẫu hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình – Download

20. Mẫu hợp đồng gửi hàng vào kho bãi – Download

21. Mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư – Download

22. Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh – Download

23. Mẫu hợp đồng in (văn hóa phẩm) – Download

24. Mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng về tổng thể công trình – Download

25. Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa – Download

26. Mẫu hợp đồng lao động – Download

27. Mẫu hợp đồng lắp ráp thiệt bị khoa học kỹ thuật – Download

28. Mẫu hợp đồng liên doanh – Download

29. Mẫu hợp đồng môi giới thương mại – Download

30. Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư – Download

31.Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa – Download

32. Mẫu hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất – Download

33. Mẫu hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới – Download

34. Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở – Download

35. Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư – Download

36. Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất – Download

37. Mẫu hợp đồng thành lập đại lý – Download

38. Mẫu hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất – Download

39. Mẫu hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư – Download

40. Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất – Download

41. Mẫu hợp đồng thuê đất – Download

42. Mẫu hợp đồng thuê lại đất – Download

43. Mẫu hợp đồng thuê nhà   (Nhà thuộc sở hữu Nhà nước) – Download

44. Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất – Download

45. Mẫu hợp đồng trao đổi nhà ở – Download

46. Mẫu hợp đồng ủy quyền – Download

47. Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà ở – Download

48. Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý sử dụng nhà ở – Download

49. Mẫu hợp đồng  hủy bỏ hợp đồng ủy quyền – Download

50. Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu – Download

51. Mẫu hợp đồng ủy thác xuất khẩu – Download

52. Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa – Download

53. Mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách hành lý – Download

54. Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo – Download

Tư vấn Luật:

- Tư vấn hợp đồng

- Tư vấn soạn thảo hợp đồng

- Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng